Zoek
Zoek

Corine is Service Manager bij Intermax

"Alles op alles zetten om optimale zorg te kunnen leveren."

Corine is in het najaar van 2022 in dienst gekomen bij Intermax als Service Manager. Daarvoor heeft zij in verschillende ziekenhuizen gewerkt. Oorspronkelijk als Verpleegkundige en vervolgens in verschillende managementrollen.

Intermax groepsfoto staand twee mannen en een vrouw
Wat heb je gestudeerd na het afronden van je middelbare school?

In eerste instantie heb ik Hbo-Verpleegkunde gestudeerd en omdat ik nog vrij jong was toen ik afstudeerde en graag verder wilde studeren, heb ik vervolgens de studie Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gevolgd in deeltijd en ben ik afgestudeerd in de master Zorgmanagement. Heel nuttig om de praktijk te kunnen toetsen aan de theorie en andersom.

Was het voor jou altijd al duidelijk dat je iets wilde doen in de zorgbranche?

Je bent 16 en moet een keuze maken, dus natuurlijk weet je dan nooit precies hoe je keuze uit gaat pakken. Ik weet nog wel heel goed dat ik als kind van 10 al wist dat ik een ‘manager’ wilde worden. Tijdens mijn studie merkte ik, door mijn stages en het opdoen van werkervaring in de praktijk, dat er een goede fit was qua mijn verwachtingen en de realiteit.

Wat sprak je aan in dit vakgebied?

Het acute karakter van een baan in o.a. de richting van Cardiologie en Longziekten, ook technisch gezien, heeft mij altijd aangesproken: het snel kunnen schakelen, lezen en interpreteren van ECG’s (hartfilmpjes) en de vele mogelijkheden om je verder te specialiseren binnen het vakgebied. Je komt letterlijk en figuurlijk heel dicht bij patiënten en kunt daadwerkelijk het verschil maken. Dat geeft een goed gevoel.

Je groeide al vrij snel door van verpleegkunde naar functies in de lijn / management (zorg coördinator, unithoofd, projectleider, uiteindelijk manager ICT). Kun je daar iets over vertellen?

Mijn eerste baan als Verpleegkundige kreeg ik in het Havenziekenhuis. Daar kwam ik eigenlijk vrijwel meteen in aanraking met een implementatietraject op het gebied van digitalisering. Als ik er zo op terugkijk is ICT is eigenlijk altijd een rode draad geweest in mijn loopbaan. Ik heb er affiniteit mee en rolde daardoor op een natuurlijke manier van een functie als (meewerkend) Unithoofd, door naar Projectmanager, Beleidsmedewerker en Testcoördinator.     

"ICT zat eigenlijk altijd al in ‘mijn pakket'."

Waarom heb je de overstap gemaakt van specifiek vakgebied (cardio, long, gynaecologie) naar ICT?

Dat is heel geleidelijk gegaan. ICT zat vaak al in ‘mijn pakket’ aan de functionele kant en zodoende kwam ik al regelmatig in contact met zowel interne technische collega’s als specialisten aan leverancierszijde. Toen de functie van IT manager vrijkwam, was dat voor mij een mooie kans om verder door te pakken op de ervaring die ik inmiddels opgedaan had. Collega’s en leveranciers stonden ervoor open om mij mee te nemen in de onderdelen van het vakgebied die nieuw waren voor mij, dus die omschakeling verliep gelukkig heel soepel.

Wat is ICT binnen de zorg volgens jou?

In een leidinggevende rol houd je je bezig met de vraag: ‘wat hebben de mensen in mijn team nodig om hun werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren?’, zodat je dit kunt faciliteren. Op het gebied van ICT werkt dat eigenlijk net zo. Wat is ervoor nodig om een systeem, netwerk, werkplek of andere technische oplossing goed te laten functioneren? Je maakt vervolgens de doorvertaling van de te leveren zorg naar een technische oplossing en andersom. Juist in de zorg heel essentieel dat dit op de juiste manier gebeurt. Vanuit een persoonlijke ervaring, toen mijn dochter als kind opgenomen werd in het ziekenhuis, weet ik hoe belangrijk het is om altijd de gevolgen van technische acties in beeld te hebben en te kunnen schakelen waar nodig. Het is niet vanzelfsprekend dat het altijd allemaal maar goed gaat of dat iets naar behoren werkt. De patiëntveiligheid moet altijd gewaarborgd zijn en blijven. De brug slaan tussen alle verschillende betrokken partijen is essentieel om complexe processen goed te kunnen beheren en uitbouwen.

Na je loopbaan in verschillende ziekenhuizen, ben je bij Intermax aan de slag gegaan als Service Manager. Wat sprak je aan in deze functie?

De brugfunctie die je als Service Manager hebt tussen (zorg)instelling en IT leveranciers. Ik voer eigenlijk dezelfde functie uit, maar dan aan de andere kant van de tafel. Het fijne is dat ik merk dat de visie en mentaliteit binnen Intermax aansluit bij mij.

Wat is die visie en mentaliteit?

Alles op alles zetten om optimale zorg te kunnen leveren.

Wat is de belangrijkste taak / focus van een Service Manager bij Intermax?

Voorzien in een behoefte of vraag van (zorg)instellingen op het gebied van IT en daarin de regiefunctie oppakken. Dat doe je onder andere door het overnemen of optimaliseren van processen of het creëren van een platform voor het delen van nuttige en essentiële informatie met als doel het continu verbeteren van zorg.

Welke eigenschappen moet je hebben als je succesvol wilt zijn in de functie van Service Manager bij Intermax?

Je moet vooral een goede verbinder zijn. Mensen vanuit de interne organisatie, klanten en leveranciers mee kunnen krijgen in de gewenste oplossingsrichting. Natuurlijk is het belangrijk om affiniteit te hebben met techniek en operationele processen, maar het opbouwen van een goede band tussen Intermax en een klant is essentieel.

Wat vind je belangrijk in de samenwerking met collega’s?

Een beetje humor en vooral ook het tonen van oprechte interesse in elkaar. Zowel persoonlijk als op elkaars vakgebied.

Waar ben je trots op?

Wij hebben ons vanuit Intermax kortgeleden ingeschreven op een RFI (request for information) bij een mooie potentiële klant. Dit is multidisciplinair aangepakt, dus we hebben goed gekeken naar welke collega’s het beste input konden geven hiervoor. Ik ben er trots op dat het gelukt is om als een van de weinige partijen geselecteerd te zijn voor de volgende ronde. Intermax wijkt soms bewust af van ’de gevestigde orde’ qua oplossingsrichtingen, maar we zetten altijd een reëel beeld neer vanuit de kennis en ervaring die we in huis hebben. Klanten komen daardoor soms bij ons terug omdat de kwaliteit (bij nader inzien) hoger is t.o.v. andere partijen die kunnen gaan voor relatief goedkoop en snel.

Wanneer heb jij een goede werkweek gehad?

Als ik het gevoel heb ‘in control’ te zijn. Niet alles hoeft af te zijn, maar ik wil het wel graag in beeld hebben allemaal. Afwisseling vind ik ook belangrijk en daar is gelukkig genoeg sprake van binnen de functie van Service Manager. Je hebt de ruimte voor het geven van je eigen invulling aan de rol. Ik leer ook veel van mijn Service Manager collega’s, omdat ieder zijn eigen invalshoek en kijk op de dingen heeft. We vullen elkaar mooi aan.

Wat valt in positieve zin op in het werken bij Intermax?

Er wordt naar de persoon gekeken, het sociale aspect. Door leuke uitjes en events te organiseren worden de onderlinge banden tussen collega’s versterkt en dat heeft een positieve invloed op de samenwerking. Daarnaast is er is veel flexibiliteit, waardoor je werk/privé balans goed te managen is.

Welke tip zou je een nieuw collega geven die zich aansluit in het team van Service Managers?

Stel jezelf open, stel vragen en wees vooral jezelf. Je komt als het goed is iets brengen. Breng jouw eigenheid dus vooral mee en zoek de samenwerking op met je collega’s, dat is altijd leerzaam.

Onze vacatures

Cloud Engineer vacatures bij Intermax